Set in the Local
Set in The Local ต่อยอดธุรกิจ MICE ไปวันธรรมดา
เปิดมุมมองใหม่ให้กับการจัดประชุม สัมมนา ทำกิจกรรม CSR ในชุมชนและเมืองรอง                                                                                            กับตัวอย่างทริปการเดินทางในวันธรรมดา ด้วยราคาสบายๆ
 
Set in the Local
ชุมชนบ้านกู่กาสิงห์
จ.ร้อยเอ็ด
2 วัน 1 คืน

• สัมผัสวิถีชีวิตชาวนาชนบททุ่งกุลาร้องไห้
• รับประทานอาหารอีสานรสเด็ด ในบรรยากาศพาแลงสนุกสนาน
• ชมการแสดงท้องถิ่น จากเด็กเยาวชน
• เรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านกิจกรรม workshop การทำหุ่นไล่กา การทอผ้าไหม และการทำเข็มกลัดเมล็ดข้าว
• นั่งรถอีแต๊กเที่ยวชมท้องนาทุ่งกุลาร้องไห้
• เที่ยวชมโบราณสถานกู่กาสิงห์ ผ่านการเล่าขานจากมัคคุเทศก์น้อย
• อาสาทำดีผ่านกิจกรรม CSR เช่น ปลูกต้นไม้ พัฒนาโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์
• กิจกรรมสวนในฝัน ลงมือทำเกษตรอินทรีย์หรือการปลูกผักออร์แกนิกด้วยตัวเอง
• กิจกรรมที่ทำได้ตามฤดูกาล คือ
    – กิจกรรมทำนา หว่านข้าว (ช่วงเวลาที่เหมาะสม : เดือนพฤษภาคม)
    – กิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าว (ช่วงเวลาที่เหมาะสม : เดือนตุลาคม)
 
 

คลิกเพื่ออ่านต่อ