Set in the Local
Set in The Local ต่อยอดธุรกิจ MICE ไปวันธรรมดา
เปิดมุมมองใหม่ให้กับการจัดประชุม สัมมนา ทำกิจกรรม CSR ในชุมชนและเมืองรอง                                                                                            กับตัวอย่างทริปการเดินทางในวันธรรมดา ด้วยราคาสบายๆ
 
Set in the Local
ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
จ.จ.ตราด
1 วัน

08.30 น.      ออกเดินทางจากตัวเมืองตราดสู่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด

09.00 น.      เดินทางสู่ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด

ชุมชนนี้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรม ฟังการบรรยายเรื่องราววิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านชายฝั่งและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลและสัมผัสกิจกรรมท่องเที่ยวซึ่ง ประกอบด้วย 

- รับฟังบรรยายสรุปการท่องเที่ยวจากการมีส่วนร่วมโดยชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว

- สาธิตและทดลองทำข้าวเกรียบยาหน้า เมนูของหวานพื้นบ้านของชาวมุสลิมโบราณ

- สาธิตและทดลองทำหมวกงอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของชาวบ้านที่จำหน่ายเป็นสินค้าที่ระลึก

- กิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติสองฝั่งคลองน้ำเชี่ยว/ชมสาธิตการจับหอยปากเป็ด

- สาธิตและทดลองทำตังเมกรอบขนมโบราณรูปร่างแปลกตาที่ให้รสชาติหอมหวานชวนชม

- ชิมอาหารพื้นบ้าน เช่น หอยปากเป็ดผัดฉ่า ก๋วยเตี๋ยวผัดบ้านน้ำเชี่ยว ฯลฯ

16.00 น.      เดินทางกลับสู่ตัวเมืองตราด

 

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม:
คุณสุรัตนาภูมิมาโนช โทร. : 08 4892 5372

คลิกเพื่ออ่านต่อ