Set in the Local
Set in The Local ต่อยอดธุรกิจ MICE ไปวันธรรมดา
เปิดมุมมองใหม่ให้กับการจัดประชุม สัมมนา ทำกิจกรรม CSR ในชุมชนและเมืองรอง                                                                                            กับตัวอย่างทริปการเดินทางในวันธรรมดา ด้วยราคาสบายๆ
 
Set in the Local
หมุ่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่ง
จ.กาฬสินธุ์
2 วัน 1 คืน

• สัมผัสวิถีชีวิตชาวผู้ไทย กับกิจกรรมเรียกขวัญกำลังใจ ผ่านพิธีบายศรีสู่ขวัญ และพิธีเหยา
• รับประทานอาหารท้องถิ่นแบบผู้ไทยรสเด็ดในบรรยากาศพาแลงสนุกสนาน
• ชมการแสดงพื้นบ้านจากกลุ่มเยาวชน เช่น รำเชิงขวัญ รำกะโป๊ะ
• เรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านกิจกรรม workshop การทำหมากเบ็ง แข่งทายภาษาผู้ไทย
   แข่งขันค้นหาสินทรัพย์เก็บของป่า แข่งขันออกแบบชุดจากผ้าขาวม้าบ้านโคก
• นั่งรถอีแต๊กหรือปั่นจักรยานชมท้องทุ่งนา
• อาสาทำดีผ่านกิจกรรม CSR เช่น ปลูกป่า ทาสีสนามเด็กเล่น
• กิจกรรมที่ทำได้ตามฤดูกาล คือ
   – กิจกรรมทำนา หว่านข้าว (ช่วงเวลาที่เหมาะสม : เดือนพฤษภาคม)
   – กิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าว (ช่วงเวลาที่เหมาะสม : เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน)
 
 

คลิกเพื่ออ่านต่อ