Loading...
amazing-thailand

ทำไมต้อง Go Local

Go ให้ถึง ..ถึงวิถีชิวิตพื้นถิ่น อาหารการกิน การแต่งตัว

Go ให้เข้าใจ ..เข้าใจวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

Go ให้ได้ประสบการณ์พร้อมเปิดมุมมองการท่องเที่ยวใหม่ๆ

Go Local… Go NOW

จากเป้าหมายเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรองและชุมชนไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน ในปี 2561
ซึ่งจะเป็นการช่วยกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวลงสู่เศรษฐกิจฐานราก ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท
ช่วยสร้างให้ชุมชนและเมืองรอง พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อมและสมดุลในทุกมิติ
อีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี อัตลักษณ์ อาหารท้องถิ่น และสืบสานองค์ความรู้ต่างๆ ต่อไป

Go Local ...ออกไปพบประสบการณ์ใหม่ ออกไปเจอเรื่องเท่ๆ
เพราะทุกที่ในเมืองไทย มีเรื่องราวมหัศจรรย์รอคุณอยู่

amazing-thailand


amazing-thailand


amazing-thailand

กิจกรรม : เมื่อสตูล ไม่ได้มีแค่หลีเป๊ะ..

สถานที่ : สตูล

amazing-thailand amazing-thailand
amazing-thailand

กิจกรรม : ทุกสิ่งสร้างสรรค์ ณ กาฬสินธุ์

สถานที่ : กาฬสินธุ์

amazing-thailand amazing-thailand
amazing-thailand

กิจกรรม : D.I.Y. ผ้าย้อมคราม @ครามสกล-Kramsakon จังหวัดสกลนคร

สถานที่ : สกลนคร

amazing-thailand amazing-thailand
amazing-thailand

กิจกรรม : ล่องเรือชม วิถีชีวิตของชาวบ้านชุมชนเรือนแพ ลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี

สถานที่ : วิถีเรือนแพ ลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง

amazing-thailand amazing-thailand
amazing-thailand

กิจกรรม : ดอกกระเจียว ราชินีแห่งมวลไม้ดอกของขุนเขาป่าหินงาม

สถานที่ : สัมผัสสายหมอก ชมดอกกระเจียว ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

amazing-thailand amazing-thailand
amazing-thailand

กิจกรรม : พาชมงานศิลปะภาพวาดบนกำแพง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

สถานที่ : ชุมชนคนอาร์ต ราชบุรี

amazing-thailand amazing-thailand
amazing-thailand

กิจกรรม : จังหวัดพัทลุง..เมืองที่หลายคนคิดว่าเป็นแค่ทางผ่าน มาลองดูกันซิว่าเมืองนี้เค้ามีดีอะไร..แล้วคุณอาจจะหลงใหลแบบไม่รู้ตัว

สถานที่ : ไปพักเถอะลุง..ที่พัทลุง

amazing-thailand amazing-thailand
amazing-thailand

กิจกรรม : หอมกรุ่นจากเตากระทะ...ก้องวัลเล่ย์ แอนด์ คอฟฟี่

สถานที่ : ก้องวัลเล่ย์ แอนด์ คอฟฟี่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

amazing-thailand amazing-thailand
amazing-thailand

กิจกรรม : โครงการ อส. SOCIAL อาสาสมัครชาวโซเชียล

สถานที่ : โครงการ อส. SOCIAL อาสาสมัครชาวโซเชียล

amazing-thailand amazing-thailand
amazing-thailand